6

My Hero Academia: You're Next

Share: 
   

Genre: Animation, Action, Adventure, Science Fiction

Director: Tensai Okamura

Cast: Daiki Yamashita, Nobuhiko Okamoto, Yuki Kaji, Ayane Sakura, Kaito Ishikawa, Kenta Miyake

Country: Japan

Duration: 1h 55m

Quality: HD

Release: 2024

My Hero Academia: You're Next (2024) - IMDb  6